Općina Galovac


Jedinstveni upravni odijel

By Općina
Objavljeno: Sij 27th, 2016

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općinsko vijeće Općine Galovac  ustrojilo je  Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova i za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.


PROČELNIK

Tel: +385 (0)23 392 073
Fax: +385 (0)23 392 687
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KOMUNALNI REDAR

Damir Burčul
Tel: +385 (0)23 392 073
Fax: +385 (0)23 392 687

KOMUNALNI DJELATNIK
Nediljko Tokić